Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2011

Περί τυποποίησης Λαδιού

Προσπαθώ να βρω στοιχεία για τη τυποποίηση και τη παραγωγή λαδιού, το χύμα λάδι και το τυποποιημένο. Ψάχνοντας διαπίστωσα πως οι νομαρχίες εκδίδουν οδηγίες για το θέμα της τυποποίησης. Εδώ http://www.agrotypos.gr/index.asp?mod=articles&id=55465 βρήκα μία ανακοίνωση της νομαρχίας Λαρίσης για το θέμα του ελαιόλαδου.

Η ανακοίνωση λέει:

Από το Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχίας Λάρισας ανακοινώνεται, ότι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 7 και 8 της υπ΄ αριθ 323902/18.09.2009 απόφασης των υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, όλες οι επιχειρήσεις τυποποίησης και συσκευασίας παρθένων ελαιόλαδων, ελαιόλαδων και πυρηνέλαιων, υποχρεούνται να παίρνουν έγκριση και να εφοδιάζονται με αλφαριθμητικό αριθμό αναγνώρισης.
Ειδικότερα η ανακοίνωση της Νομαρχίας Λάρισας αναφέρει τα εξής: 
Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν εγκαταστάσεις τυποποίησης και συσκευασίας των παραπάνω ελαίων υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Ελαίας της Δ/νσης Π.Α.Π. Δενδροκηπευτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, δια μέσω των Δ/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στην περιοχή στην οποία έχουν την έδρα τους. Η έγκριση των επιχειρήσεων χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατόπιν εισηγήσεως του Τμήματος Ελαίας της Δ/νσης Π.Α.Π. Δενδροκηπευτικής του Υπουργείου. Σε κάθε επιχείρηση χορηγείται ένας κωδικός αριθμός έγκρισης, μοναδικός για κάθε περίπτωση, ο οποίος αναγράφεται υποχρεωτικά επί της συσκευασίας των ελαίων. Για τα παρθένα ελαιόλαδα είναι υποχρεωτική η αναγραφή του κωδικού αριθμού στις συσκευασίες από 01.07.2009, όπως αυτό ορίζεται σε προγενέστερη απόφαση και ισχύει. Για τα ελαιόλαδα αποτελούμενα από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα και τα πυρηνέλαια, η αναγραφή της υποχρεωτικής ένδειξης (κωδικός αριθμός) αρχίζει από 1η Ιουλίου 2010. Περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, για τις Υποχρεωτικές Ενδείξεις που αναγράφονται στην ετικέτα (σήμανση), για τις προδιαγραφές εμπορίας σε επίπεδο λιανικού εμπορίου, για τον υποχρεωτικό προσδιορισμό της καταγωγής των παρθένων ελαιόλαδων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου